Sapo เปิดตัวแอพจัดการการขายฟรีบนมือถือ

Sapo เพิ่งเปิดตัวแอพการจัดการการขายฟรีบนมือถือ Sapo เพื่อช่วยให้เจ้าของร้านค้าขนาดเล็กที่เพิ่งสตาร์ทอัพคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในการจัดการการขาย

แอพการจัดการการขายฟรีบนมือถือ Sapoช่วยให้เจ้าของร้านค้าขนาดเล็กจัดการร้านค้าได้ดีขึ้น

Sapo (หน่วยงานที่ให้บริการซอฟต์แวร์จัดการการขายแบบหลายช่องทาง) ได้ทำการสำรวจภาคสนามกับเจ้าของร้านค้า 500 รายในฮานอยและโฮจิมินห์ ผลการวิจัยพบว่า 18.5% เจ้าของร้านค้าไม่ได้ใช้เครื่องมือใด ๆ ในการจัดการร้านค้า 41% จัดการด้วยตนเองโดยใช้หนังสือหรือ Excel; ส่วนที่เหลือ 40.5% เป็นร้านค้า ที่จัดการโดยซอฟต์แวร์บริหารการขาย

ในความเป็นจริงร้านค้าที่บริหารจัดการด้วยมือหรือไม่ใช้เครื่องมือใด ๆ ในการจัดการจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายในการควบคุมรายได้ การสูญเสียกำไร และการสูญเสียสินค้า หากทำการเปรียบเทียบอัตรากำไรที่ต่ำของอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยเฉลี่ย 2-3% รายได้/ปี เทียบกับการสูญเสียของอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลกซึ่งเท่ากับ 1.82% รายได้/ปี ถ้าไม่ได้จัดการอย่างชัดเจนมากขึ้น ร้านค้าต่างๆจะตกอยู่ในสถานการณ์ "กำไรเสมือน ขาดทุนจริง" ได้ง่ายโดยไม่รู้ตัว

เพราะฉะนั้น Sapo เปิดตัวแอพพลิเคชั่นจัดการการขายฟรีบนมือถือ ใช้เวลายังไม่ถึง 10 วินาทีในการติดตั้งแอพ Sapo ซึ่งจะทำให้เป็นสมาร์ทโฟนของคุณกลายเป็นเครื่องมือจัดการการขายอัตโนมัติ เจ้าของร้านค้าสามารถนำเข้าสินค้า จัดการการขาย ควบคุมสินค้าคงคลังและรายชื่อลูกค้า นอกจากนี้ ระบบรายงานที่เป็นภาพและชัดเจนกว่า 20 รายการจะช่วยให้เจ้าของร้านค้าสามารถติดตามสถานการณ์ทางธุรกิจ ผลกำไรและขาดทุนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน